Uzm.Dr.Rühəngiz Əfəndiyeva DDS.PhD

Ortodont

1993-1998-ci illərdə Azərbaycan Tib Universiteti Stomatologiya fakültəsini bitirmişdir.

1998-1999-cu illərdə Bakıda Respublika Stomatoloji Mərkəzində internatura keçmişdir.

2006-2013-cü illərdə Ankara Universiteti Ortodonti Kafedrası, Diş Həkimliyi fakültəsində təhsil almışdır.

Haqqında

Uzm. Dr. Ruhəngiz Əfəndiyeva – Ortodont

Nəaliyyətləri və Elmi dərəcələri

2013-cü ildə Ortognatik Cerrahi Tedavisi Gören Klas III Bireylerde Uygulanan Cerrahi Yönteme Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişikliklerin Uzun Dönemde İncelenmesi (Dissertasiya; PHD)

2013-cü ildə Dr.Dt. Ruhengiz Əfəndiyeva Samuroğlu (PHD; Uzman doktor)

2006-cı ildə Doktora Tələbəsi

1999-cu ildə Diş həkimi

Üzv olduğu elmi təşkilatlar

Türk Ortodonti Derneği

Ankara Üniversiteli Ortodontistler Derneği

World Federation Of Orthodontists

Bilimsel Etkinlikler

Elmi məqalələri

  1. Ruhengiz Samuroğlu., Halise Aydemir., Ufuk Toygar-Memikoğlu. Pharyngeal airway space, hyoid bone position and head posture afterbimaxillary orthognathic surgery in Class III patients: long-term evaluation. Angle Orthodontics Dergisi. manuscript #072213-534; 2014
  2. Memikoğlu UT., Altuğ-Ataç AT., Efendiyeva R., Köklü A., Başpınar E., Kranil Taban Eğiminin Cinsiyet Farkı Gözönüne Alınarak Farklı Baş Tiplerinde İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimiliği Fakültesi Dergisi. 2009. 34: 139-148.

Şifahi və poster bildiriləri:

Toygar Memikoğlu TU., Efendiyeva R., Olgu sunumu. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 25-27 Ekim 2010, Ankara, Türkiye.

Akçam O., Efendiyeva R., Olgu sunumu. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 30 Eylül-4 Ekim 2012, Antalya, Türkiye.

Efendiyeva,R., Gökalp, H. Şiddetli sınır Sınıf III açık kapanış’ın cerrahisiz tedavisi. Poster sunumu. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 25-27 Ekim 2010, Ankara, Türkiye.

Gökalp H., Efendiyeva R., Circumaxillary Sutures Activity After Alternate Rapid Maxillary Expansion And Constriction By Scintigraphy: A Pilot Study. Poster sunumu. 87th Congress of the European Orthodontic Society 19-23 June 2011, İstanbul, Turkey.

Hatice Gökalp, Çiğdem Soydal, Efendiyeva Ruhangiz Samuroğlu, Funda Mustafa, Gözde Çobanoğlu. Poster sunumu. Alternate Rapid Maxillary Expansion And Constriction Effects On Circummaxillary Sutures By Spect Bone Scintigraphy. 89th Congress of the European Orthodontic Society 26-29 June 2013, Reykjavik, İslanda.

İştirak etdiyi elmi simpozium və konqreslər:

Prof.Dr Mustafa Ülgen Konfreransı. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Bilimsel Etkinlikleri. 17 Nisan 2006. Ankara, Türkiye.

83rd Congress of the European Orthodontic Society. June 20-24, 2011. İstanbul, Germany. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 25-27 Ekim 2010, Ankara, Türkiye.

Prof. Dr. Nanda Konferansı. Ankara Üniversitesi OrtodontiAnabilim Dalı Bilimsel Etkinlikleri. Kasım 2008, Ankara, Türkiye.

87th Congress of the European Orthodontic Society 19-23 June 2011, İstanbul, Turkey.

13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 30 Eylül-4 Ekim 2012, Antalya, Türkiye.

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü. CPR Eğitimi, 27 Nisan 2010, Ankara, Türkiye.

Prof. Dr. Richard P. McLaughlin Konferansı. Orthodontic Treatment Mechanics And Pre Adjusted Appliance 20-21 Mayıs, İstanbul, Türkiye.

Prof. Dr. Paolo Manzo Konferansı. Self Ligating Course. 9 eylül 2011, Ankara, Türkiye.

Dudak-Damak Yarıkları Koseyi. 1. Multidiscipliner Toplantısı 27 Mart 2010, Ankara, Türkiye.

Referanslar:

  • Prof.Dr. T.Ufuk Toygar Memikoğlu: Türk Ortodonti Derneği Başkanı, Ankara Üniversiteti Diş Həkimliyi Fakulteti Ortodonti A.B.D., Tədrisçi üzv
  • Prof.Dr. Hatice Göklap: Ankara Üniversiteti Diş Həkimliyi Fakulteti Ortodonti A.B.D., Tədrisçi üzv
  • Prof.Dr. Okan AKÇAM: Ankara Üniversiteti Diş Həkimliyi Fakulteti Ortodonti A.B.D., Tədrisçi üzv
  • Prof.Dr. Ayşegül KÖKLÜ: Ankara Üniversiteti Diş Həkimliyi Fakulteti Ortodonti A.B.D., Tədrisçi üzv
  • Prof.Dr. Nejat Bora SAYAN: Ankara Universiteti Diş Həkimliyi Fakulteti Ağız, Diş ve Çənə Cərrahisi A.B.D., Tədrisçi üzv
Həkimin CV-ni öz komputerinə yüklə